Stockholm Sanda cup och Riksläger i taolu den 12 december inställda

På grund av det rådande läget med Covid-19 kommer Stockholms Sanda Cup och rikslägret i Taolu den 12 december ställas in.

Just nu finns ingen ljusning i sikte gällande smittläget, som fortsätter öka i regionen, och vi följer de rådande rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

Vårt råd till våra medlemmar är att ni noga följer era regionala föreskrifter och rekommendationer, och tänker igenom er träning och samlingar för att undvika risker gällande smittan, som just nu snabbt ökar i hela landet.

Riksläger i taolu 12 december

Den 12 december genomför vi ett riksläger i taolu. Det är ett öppet och brett inspirationsläger där alla är välkomna att vara med. Vi kommer ha ett viss tävlingsfokus för de som är intresserade av det, men också andra moment där alla kan delta!
Vi planerar att ha flera instruktörer på plats, och beroende på deltagande kommer vi planera innehåll efter det.
Liksom tidigare är det obligatoriskt för landslagsmedlemmar.

Tid: kl 13-19 den 12 december
Plats: Eriksdalshallen, Stockholm

Lägret är kostnadsfritt.
Föranmälan görs till landslagschef Matthias Sandström på mathiassand77@gmail.com

Välkomna att träffas och träna tillsammans!

(Rikslägret kommer genomföras i egen hall, bredvid den stora hallen med läktare, men i samma byggnad. I den större kommer samtidigt Stockholm Sanda Cup genomföras, samt SM i Allstyle och Allstyle Future. Förnärvarande råder restriktioner om max 300 i publik.
Aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten kommer att följas.)

Tävlingar och träningsläger under hösten 2020

Då coronan fortfarande håller på och spökar i bakgrunden nu under hösten, påverkas all vår verksamhet fortfarande. De flesta klubbar verkar dock ha kommit igång med träningen igen någorlunda normalt, vilket är glädjande. Vad som fortfarande är ett problem gäller framförallt större tävlingar och sammankomster. Se vidare SB&Ks hemsida för aktuella restriktioner.

Stockholmsmässan har beslutat att ställa in Kampsportsfestivalen 4-6 december, då man bedömmer att det inte kommer lättnader av relevanta restriktioner i tid. Det innebär att även Nordiska öppna mästerskapen i Wushu den 4-6 december ställs in.
Däremot planeras det en Stockholm Sanda Cup-tävling den 12 december, samt ett motsvarande riksläger i taolu runt samma tid. Vi ber att få återkomma om detta.

Först ut nu i höst är Westerås Open Sanda Cup den 26 september. Den genomförs utifrån rådande restriktioner på max 50 besökare.

.

.

AKTIVITETSKALENDER 20/21, 6 månader

26 september – Westerås Open Sanda Cup. Västerås Arena.
Anmälan: https://smoothcomp.com/sv/event/4001
Info & frågor: luciano@kungfu.nu, O705/65 35 88

12 december – Riksläger i taolu. Inspiration och utvecklingsläger med flera instruktörer och stilar. Stockholm.
Anmälan & frågor:
Kim Gibson, gibson@wushunorway.com
Matthias Sandström, mathiassand77@gmail.com

12 december – Stockholm Sanda Cup
Eriksdalshallen, Stockholm
Anmälan: https://smoothcomp.com/sv/event/4040
Info & frågor: info@swi.se

27 februari (2021) – Svenska Mästerskapen i Wushu
Eriksdalshallen, Stockholm

Arrangör till SM 2021 sökes!

Svenska mästerskapen i Wushu är en av förbundets viktigaste uppgifter. Vi från styrelsen ser gärna olika arrangörer i olika delar av landet.
Vi söker nu en arrangör till SM i slutet av februari/ början av mars 2021.
Förbundet kan hjälpa till med mycket av själva tävlingen, både ekonomiskt och praktiskt.
Ni som arrangör ansvarar för att organisera och genomföra av tävlingen, med bokning av hall, marknadsföring med mera.
Vi behöver er intresseanmälan senast 1 september!
Det vi behöver veta för att ta ställning är arrangerande förening, ansvarig arrangör(person), samt idrottshall med preliminär bokning (datum).
Vid intresse eller frågor, kontakta styrelsen på info@swedenwushu.se

Nuläge – 12 juni 2020

VÅREN 2020 har inneburit prövningar för alla med träningsverksamhet på grund av coronaviruset.
Vi hoppas att alla har klarat av att anpassa sig till de speciella omständigheterna som råder. Extra stödpengar till föreningar på grund av corona-krisen har funnits att söka hos både SB&K och RF.
Vad gäller styrelsens arbete och planering har mycket legat på is av förklarliga skäl, vi har trots detta haft ett par styrelsemöten online.
En aktivitet gick emellertid att genomföra och det var EM i Wushu online, där Sverige tog hela sex medaljer!

HÖSTEN 2020
Något kort om vad som händer och planeras under hösten, med brasklapp om ändrade restriktioner och förutsättningar:

  • Vi kommer successivt att byta till swedenwushu.se som huvuddomän, som redan idag fungerar parallellt med svenskwushu.se.
    Skälet till bytet är att vi ska ha en enda tydlig adress som fungerar både i Sverige och utomlands, istället för ha olika som tidigare.
  • Vi söker arrangör till SM februari/mars 2021. Förbundet kan hjälpa till med mycket av själva tävlingen, både ekonomiskt och praktiskt. Ni som arrangör bokar hall och ansvarar för genomförandet av tävlingen. Vid intresse eller frågor, kontakta styrelsen på info@swedenwushu.se. Senast den 1:a september vill vi ha era förslag.
  • Vi arbetar just nu med domarutbildningar online i både sanda och taolu, som ska vara klara tills i höst. Det finns ett stort behov av att sammanfatta alla tävlingsmässiga förutsättningar för svenska förhållanden, och målsättningen är att förenkla för alla medlemmar att sätta sig in i aktuella tävlingsregler, liksom att utbilda nya domare och att öka kompetensen.
  • Vi siktar på att genomföra riksläger i taolu och sanda, vi återkommer om tid.
  • Preliminärt genomförs Westerås Open Sanda Cup i oktober.
  • 3rd Nordic Open Wushu Championships planeras till 4-6 december.

Nu tar styrelsen sommar, innan vi återkommer till hösten med framtidens planer mer konkret.
Jag som ordförande tackar för förnyat förtroende, och hoppas på en fin sommar och en bra wushu-höst för alla medlemmar!  

Med vänliga hälsningar

Peder Finnsiö, ordförande

Årsstämman den 8 juni 2020

På årsstämman som hållits online den 8 juni 2020 valdes följande styrelse:

Peder Finnsiö, ordförande
Ulrika Blom, Sekreterare
Shauna Adams, Kassör
Luciano Macri, vice ordförande, ledamot
Mathias Sandström, ledamot
Anwar Dehkani, ledamot
Li Min Hua-Terseaus, ledamot

Till suppleant i förbundsstyrelsen valdes Mikael Pettersson.
Den andra suppleantposten lämnades vakant.
Till lekmannarevisor i förbundet valdes Niklas Borgh.
Till ordförande i valberedningen valdes Viktor Nordgren.
Övriga poster i valberedningen lämnades vakanta.